@HeroKate @MissSabir @Daren140 @MeralCrifasi @Carl…